top of page
home

Arco Herrebout

{integraal ontwerp & architectuur}

Wie

"dienstbaar en toch autonoom"

Het beeld is voor integraal ontwerper Arco Herrebout altijd bepalend. En om dat beeld te kunnen tekenen, stelt hij vragen, wil hij de context weten. Daarmee is de kern van zijn werkwijze verklaard: de juiste vragen stellen, goed luisteren naar de antwoorden om vervolgens het ontwerp te schetsen.   Voor deze autodidact is tekenen makkelijker dan praten. Dat tekenen doet hij met stift en papier, hulpmiddelen die passen bij de ideeën die hij in zijn hoofd heeft zitten. Hij luistert naar de eindgebruiker, verplaatst zich in diens wereld, kiest voor logische vormen en ordent tijdens het ontwerpen.   Tegelijkertijd houdt Herrebout de beleidskaders, het budget en de constructie in zijn achterhoofd. In zijn beeldtaal zijn zaken als context, historie, materialisatie, constructie en gebruik onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij kan het één niet los zien van het ander. Dit betekent dat hij elk ontwerp vanaf het nulpunt begint. Voortborduren op het bestaande is voor Herrebout onmogelijk.   “Ik luister naar de eindgebruiker, maar eigenlijk ontwerp ik altijd voor mezelf. Dan kan ik het beste resultaat bereiken.”   Die beperking – als het al een beperking is – is ook zijn kracht: Arco Herrebout aanvaardt alleen opdrachten waar hij zich in kan verplaatsen alsof het zijn eigen leefomgeving is. Met alle specifieke eisen en wensen die erbij horen. Dat uitgangspunt zorgt er mede voor dat hij zijn ontwerpen succesvol kan uitvoeren. Dat alle woningen die hij ontworpen heeft, praktisch een-op-een zijn uitgevoerd. ​ ​   “Het grootse compliment dat ik kan krijgen, is als iemand die ik niet kende, na een gesprek bij mijn ontwerp zegt: dit is mijn huis.”   Arco Vormburo is actief in veel disciplines: architectuur, recreatie, totaalconcepten, planologie en interieurs. In al die disciplines zoekt Arco de samenwerking op: natuurlijk met de opdrachtgever, maar ook met een vaste groep aannemers, constructeurs, technisch tekenaars, infraspecialisten en deskundigen op het gebied van flora, fauna en milieu. Hij onderhoudt contacten met leden van welstandscommissies en vergunningverleners. En hij kan bogen op een langlopende relatie met leveranciers van goede, duurzame materialen. Iedereen levert zijn of haar bijdrage op hoog niveau met dezelfde gedrevenheid als Arco. Zo ontstaat het beste resultaat.

ARCHITECTUUR

architectuur

Arco Herrebout is een integraal ontwerper die in zijn ontwerpen alles laat samenvallen: het gebruik, zicht, lichtval en totaalbeeld. Hij laat zich niet leiden door conventies maar onderzoekt hoe techniek het idee kan uitvoeren. Met onconventionele, natuurlijke bouwmaterialen en logische vormen en constructies, ontwerpt hij duurzame, energieneutrale gebouwen.   “De energiewinst zit niet in zonnepanelen. Die zit in een duurzaam, efficiënt ontwerp waarbij de functie en het ruimtegebruik optimaal op elkaar zijn afgestemd, met een minimum aan energieverlies. Ordenen vormt een van de grondstenen van mijn ontwerpen.”   Zijn woningen en gebouwen hebben een bepaalde tijdloosheid door de passende verhoudingen, vorm- en materiaalgebruik. Het gaat Arco Vormburo om de context en dienstbaarheid en toch staat er altijd weer een autonoom ontwerp. Herrebout kan inmiddels bogen op een breed scala aan geslaagde en uitgevoerde architectonische ontwerpen.    Het ontwerpproces begint met een interview met de opdrachtgever(s). Door vragen te stellen, achterhaalt hij hoe mensen leven en werken, wat zij belangrijk vinden aan hun bestaande huis of bedrijfspand en wat ze lelijk vinden, welke verbeteringen zij van het nieuwe gebouw verwachten. Vertrouwen in elkaar vormt de basis voor het gesprek. Die uitkomsten legt Herrebout naast het bestemmingsplan en beschikbare budget. Dat is puur pragmatisch, het is zinloos om een (deels) onhaalbaar ontwerp in te dienen. Vervolgens zet hij zijn schetsen op papier. Zijn schetsen legt hij voor aan de opdrachtgever. Bij een eerste akkoord gaan de schetsen ook naar welstandscommissie en vergunningverlener om ze al in dit stadium te betrekken bij het beoogde resultaat.   Vanuit zijn standpunt dat samenwerking leidt tot een beter resultaat, werkt Herrebout bij voorkeur in bouwteams. Dat betekent dat hij ook de aannemer al in een vroeg stadium bij het proces betrekt. De aannemer brengt zijn eigen kennis in, is betrokken en voelt zich medeverantwoordelijk voor het project.   “Door iedereen zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken, kan de schets realiteit worden.”   Arco Vormburo beschikt over een uitgebreid maar select netwerk aan specialisten waarmee sinds jaar en dag wordt samengewerkt. Specialisten in instaan voor hun kennis en kwaliteiten en waar Herrebout op kan vertrouwen.

"orde aanbrengen en streven naar zuiverheid"

recreatie

RECREATIE